• ISSN 2601-4726,
  • ISSN-L 2601-4718

ARGUMENT

Publicația „Theologos - Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Teologie” a apărut în anul 1995. Evenimentul a coincis cu cel de-al doilea an de existență al specializării de Teologie Ortodoxă, din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, aparținând U.V.T. De atunci, revista a avut apariție anuală neîntreruptă până astăzi.

Începând cu anul 2017 revista apare și în mediul on line, nu doar în format tipărit.

În anul 2022 a trecut printr-un proces de reorganizare de grafică și de conținut, ocazie cu care, la denumirea consacrată a revistei i s-a adăugat și aceea de „Theologos”.

Revista prezintă rezultatele cercetării științifice desfășurate de către personalul didactic al specializării și de studenți și reunește studii de teologie ortodoxă, studii transdisciplinare, articole și recenzii, știri și informații din viața specializării.

Revista „Theologos” este indexată în baza de date europene CEEOL.