• ISSN 2601-4726,
  • ISSN-L 2601-4718

Articole

Showing 61-79 of 79 items.
#NumeNumarAutor 
  
61Misiunea Bisericii, în documentele celei de a X-a Adunări Generale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor23 / 2017Pr. Lect. Asoc. Dr. Marius FLORESCU
62Repere ale unităţii de credinţă dintre Biserică şi Stat în cultul orthodox23 / 2017Ierom. lect. dr. Rafael POVÎRNARU
63Cuvânt și lumină. Misiunea catehetică a Logosului23 / 2017Lect. Asoc. Dr. Marius IOANA
64Creştinismul nostru vechi. Sinodul I ecumenic et alia. Câteva remarci necesare23 / 2017Pr. prof. dr. Vasile MUNTEAN
65Un mărturisitor și luptător pentru unitatea de credință și de neam, Părintele Dimitrie Bejan23 / 2017Pr. lect. dr. Daniel ENEA
66Un „portret stilistic” al compozitorului Ion Vidu23 / 2017Pr. lect. dr. Ionuț Alexandru ARDEREAN
67Recenzii23 / 2017
68ANESTEZIA ȘI TERAPIA INTENSIVĂ22 / 2016Prof. Univ. Dr. Dorel SĂNDESC
69METAFIZICA MORȚII22 / 2016Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru MEGHEȘAN
70CE DĂ VIAŢĂ MORŢII? CÂTEVA PRECIZĂRI DE TERMINOLOGIE BIBLICĂ22 / 2016Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin JINGA
71OBSERVAȚII MEDICALO-TEOLOGICE ASUPRA SINUCIDERII22 / 2016Pr. Conf. Univ. Dr. Vasile VLAD
72TEOLOGIE VERSUS TERAPIE22 / 2016Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae MORAR
73MOARTEA CA TRECERE LA O NOUĂ VIAȚĂ, ÎN DOCTRINA ȘI CULTUL BISERICII22 / 2016Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile ITINEANȚ
74„CU MOARTEA PE MOARTE CĂLCÂND”: „CEASUL MORŢII DIN PERSPECTIVĂ TEOLOGICĂ ŞI MEDICALĂ22 / 2016Lect. Univ. Dr. Daniel LEMENI
75NORME CANONICE, TIPICONALE ȘI LITURGICE APLICABILE PERSOANELOR MURIBUNDE22 / 2016Pr. Lect.Univ. Dr. Cosmin PANȚURU
76STAREA SUFLETULUI IMEDIAT DUPĂ MOARTE, REDATĂ ÎN CÂNTĂRILE PANIHIDEI22 / 2016Pr. Lect. Asoc. Dr. Marius FLORESCU
77VALOAREA TERAPEUTICĂ A CUVÂNTULUI22 / 2016Lect. Asoc. Dr. Marius IOANA
78MAREA TRECERE ΜΕΤΟΡΙΌΝ ÎNTRE ΧΡΌΝΟΣ șI ΚΑΙΡΌΣ22 / 2016Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian D. COVAN
79TRECEREA LA VIAŢA VEŞNICĂ ŞI DESPĂRŢIREA SUFLETULUI DE TRUP ÎN GÂNDIREA IMNOGRAFILOR CREŞTINI22 / 2016Pr. Asist. Univ. Dr. Cosmin SANTI