• ISSN 2601-4726,
  • ISSN-L 2601-4718

Articole

Showing 21-40 of 79 items.
#NumeNumarAutor 
  
21Matriarha Rahela în literatura rabinică25 / 2019Diac. Lect. Dr. Iosif STANCOVICI
22Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a IX la Epistola Sf. Apostol Pavel către Filipeni, introducere / Homily IX: St. Paul's Epistle to the Philippians, introducere, traducere și note25 / 2019Lect. Univ. Dr. Gabriela RADU
23Nici înălțimea, nici adâncul: Despre Vămile Văzduhului / Nor Height nor Depth: On the Toll Houses (trad. dr. Petre Maican)25 / 2019David Bentley HART
24Șenuti din Atripe și patronajul spiritual în monahismul egiptean târziu25 / 2019Lect. Univ. Dr. Daniel LEMENI
25Experiența mistică a Cuviosului Părinte Sofronie Saharov / The mystical experience of the Most Holy Father Sofronie Saharov25 / 2019Pr. conf. dr. Gavril TRIFA
26Pateric şi leadership. De la ştiinţa omului, către ştiinţa Domnului25 / 2019Lect. asoc. dr. Sever-Alexandru SBÂRNĂ
27O filă de identitate strămoșească în cultul Bisericii Ortodoxe Române / A Page of Ancestral Identity in the Liturgical Life of the Romanian Orthodox Church25 / 2019Ierom. lect. dr. Rafael POVÎRNARU
28Strana Bisericii Ortodoxe din satul românesc - Izvor de cultură muzicală și sursă de inspirație pentru marii compozitori români / The Pew of the Orthodox Church from the Romanian village - A Source of25 / 2019Pr. Dr. Radu-Cosmin BOGDAN
29Enciclica „Laudatio Si”. O piatră de hotar în propovăduirea socială magisterială / Encyclical "Laudatio Si". A milestone in magisterial social preaching (trad. Cezar Marksteiner-Ungureanu)25 / 2019O. Prof. Univ. Dr. Ingeborg GABRIEL
30Activitatea social-misionară a Bisericii Ortodoxe în lumea secularizată / The social and missionary activity of the Orthodox Church in the secularized world25 / 2019Pr. Lect. Asoc. Dr. Marius FLORESCU
31Încheierea și desfacerea căsătoriei/ cununiei în România modernă25 / 2019Pr. Lect.Univ. Dr. Cosmin PANȚURU
32Biserica necalcedoniană siro-iacobită în secolele VI-VII25 / 2019Conf. Univ. Dr. Remus Mihai FERARU
33Misiunea social-filantropică și educațională a Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria secolelor XIX-XX în opera Mariei Berényi25 / 2019Pr. lect. dr. Alin Cristian SCRIDON
34Personalitatea lui Constantin Brâncoveanu în istoriografia română și străină / Constantin Brâncoveanu's personality in Romanian and foreign historiography25 / 2019Andrei GORBĂNESCU
35Recenzii/ reviews25 / 2019REDACȚIA
36PĂRINTELE PROFESOR NICOLAE MORAR - SLUJITOR ADEVĂRAT ŞI DASCĂL DE VOCAŢIE24 / 2018REDACȚIA
37IEŞIREA 14, 22 ŞI 15, 8, DINCOLO DE TRADUCERI24 / 2018Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin JINGA
38„ACESTEA SUNT GENERAȚIILE...” FORMULA TOLEDOT ȘI STRUCTURA LITERARĂ A CĂRȚII FACERII24 / 2018Diac. Lect. Dr. Iosif STANCOVICI
39IOAN GURĂ DE AUR, OMILIA I LA EPISTOLA CĂTRE FILIPENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL24 / 2018Lect. Univ. Dr. Gabriela RADU
40MOARTEA ȘI ÎNVIEREA CUVÂNTULUI ÎNTRUPAT, COORDONATELE ÎNVEȘNICIRII OMULUI ÎN DUMNEZEU24 / 2018Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian D. COVAN