• ISSN 2601-4726,
  • ISSN-L 2601-4718

Articole

Showing 1-20 of 79 items.
#NumeNumarAutor 
  
1Philipp Harnoncourt - sau teologul pentru care 1+1+1=126 / 2020REDACȚIA
2Moise - O icoană, între chip şi asemănare26 / 2020Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin JINGA
3Capernaum: Mărturii evanghelice, istorice și arheologice26 / 2020Pr. lect. univ. dr. Ioan MIHOC
4Sfântul Simeon Noul Teolog - Viziunea sa asupra teologiei, Traducere din limba engleză şi adaptare de Marian RĂDULESCU26 / 2020Pr. Prof. Dr. John A. McGuckin
5Problematica familiei - implicaţii teologice şi educaţionale26 / 2020Pr. conf. dr. Gavril TRIFA
6Teologia sacramentală sau rațiunea de a fi a bisericii26 / 2020Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian D. COVAN
7Maturizarea duhovnicească și conținutul educației ascetice la avva Evagrie Ponticul26 / 2020Lect. Univ. Dr. Daniel LEMENI
8Sfântul Simeon Noul Teolog (949-1022), trăitor al luminii dumnezeiești26 / 2020Pr. lect. dr. Daniel ENEA
9Teologia luminii în experiența tainelor bisericii26 / 2020Drd. Remus-Emilian BOTOȘ
10Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii... Sublinierea unor deosebiri interconfesionale26 / 2020Pr. Lect. Asoc. Dr. Marius FLORESCU
11Hristocentrismul în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Aspecte teologice și practice26 / 2020Ierom. lect. dr. Rafael POVÎRNARU
12Educația creștină a copiilor rromi în școala primară26 / 2020Pr. drd. Ion APOSTU
13Biserică și naționalitate. Studiu de caz: românii ortodocși din Ungaria și din spațiul athonit26 / 2020Pr. lect. dr. Alin Cristian SCRIDON
14Das Stunden-buch / Ceaslovul - Periplu între ortodoxia rusească și spațiul literar de expresie germană la Rainer Maria Rilke26 / 2020Drd. Cella BOTOȘ
15Recenzie: Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, volumul al II-lea, colecția Părinți și Scriitori Bisericești (serie nouă), vol. 1826 / 2020Pr. lect. univ. dr. Ioan MIHOC
16Recenzie: Nathan Eubank, First and Second Thessalonians (Catholic Commentary on Sacred Scripture), Baker Academic, Grand Rapids, 2019, 200 pages.26 / 2020Pr. lect. univ. dr. Ioan MIHOC
17Recenzie: Protoiereul Vladimir Hulap, Parabolele Evangheliei ieri și azi. Contextul cultural, tâlcuirea Sfinților Părinți, mărturii istorice, trad. din limba rusă Denis Chiriac, Ed. Egumenița, 202026 / 2020Pr. lect. univ. dr. Ioan MIHOC
18Recenzie: Praznicele Maicii Domnului - O perspectivă istorică și teologică, autor Ierotheos, mitropolit al Nafpactosului.26 / 2020Pr. lect. dr. Daniel ENEA
19Papirusul Nash şi Ketef Hinnom - cele mai vechi documente biblice, implicaţii exegetice25 / 2019Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin JINGA
20De la Piatra cea din capul unghiului (Psalmul 117, 22; Matei 21, 42; Efeseni 2, 20; I Petru 2, 4) la pietricica albă (Apocalipsa 2, 17) - o incursiune în ideatica dogmatică și simbolică a dumnezeiești25 / 2019Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian D. COVAN