• ISSN 2601-4726,
  • ISSN-L 2601-4718

Articole

Showing 1-20 of 61 items.
#NumeNumarAutor 
  
1Papirusul Nash şi Ketef Hinnom - cele mai vechi documente biblice, implicaţii exegetice25 / 2019Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin JINGA
2De la Piatra cea din capul unghiului (Psalmul 117, 22; Matei 21, 42; Efeseni 2, 20; I Petru 2, 4) la pietricica albă (Apocalipsa 2, 17) - o incursiune în ideatica dogmatică și simbolică a dumnezeiești25 / 2019Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian D. COVAN
3Matriarha Rahela în literatura rabinică25 / 2019Diac. Lect. Dr. Iosif STANCOVICI
4Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a IX la Epistola Sf. Apostol Pavel către Filipeni, introducere / Homily IX: St. Paul's Epistle to the Philippians, introducere, traducere și note25 / 2019Lect. Univ. Dr. Gabriela RADU
5Nici înălțimea, nici adâncul: Despre Vămile Văzduhului / Nor Height nor Depth: On the Toll Houses (trad. dr. Petre Maican)25 / 2019David Bentley HART
6Șenuti din Atripe și patronajul spiritual în monahismul egiptean târziu25 / 2019Lect. Univ. Dr. Daniel LEMENI
7Experiența mistică a Cuviosului Părinte Sofronie Saharov / The mystical experience of the Most Holy Father Sofronie Saharov25 / 2019Pr. conf. dr. Gavril TRIFA
8Pateric şi leadership. De la ştiinţa omului, către ştiinţa Domnului25 / 2019Lect. asoc. dr. Sever-Alexandru SBÂRNĂ
9O filă de identitate strămoșească în cultul Bisericii Ortodoxe Române / A Page of Ancestral Identity in the Liturgical Life of the Romanian Orthodox Church25 / 2019Ierom. lect. dr. Rafael POVÎRNARU
10Strana Bisericii Ortodoxe din satul românesc - Izvor de cultură muzicală și sursă de inspirație pentru marii compozitori români / The Pew of the Orthodox Church from the Romanian village - A Source of25 / 2019Pr. Dr. Radu-Cosmin BOGDAN
11Enciclica „Laudatio Si”. O piatră de hotar în propovăduirea socială magisterială / Encyclical "Laudatio Si". A milestone in magisterial social preaching (trad. Cezar Marksteiner-Ungureanu)25 / 2019O. Prof. Univ. Dr. Ingeborg GABRIEL
12Activitatea social-misionară a Bisericii Ortodoxe în lumea secularizată / The social and missionary activity of the Orthodox Church in the secularized world25 / 2019Lect. Asoc. Dr. Marius FLORESCU
13Încheierea și desfacerea căsătoriei/ cununiei în România modernă25 / 2019Pr. Lect.Univ. Dr. Cosmin PANȚURU
14Biserica necalcedoniană siro-iacobită în secolele VI-VII25 / 2019Conf. Univ. Dr. Remus Mihai FERARU
15Misiunea social-filantropică și educațională a Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria secolelor XIX-XX în opera Mariei Berényi25 / 2019Pr. lect. dr. Alin Cristian SCRIDON
16Personalitatea lui Constantin Brâncoveanu în istoriografia română și străină / Constantin Brâncoveanu's personality in Romanian and foreign historiography25 / 2019Andrei GORBĂNESCU
17Recenzii/ reviews25 / 2019REDACȚIA
18PĂRINTELE PROFESOR NICOLAE MORAR - SLUJITOR ADEVĂRAT ŞI DASCĂL DE VOCAŢIE24 / 2018REDACȚIA
19IEŞIREA 14, 22 ŞI 15, 8, DINCOLO DE TRADUCERI24 / 2018Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin JINGA
20„ACESTEA SUNT GENERAȚIILE...” FORMULA TOLEDOT ȘI STRUCTURA LITERARĂ A CĂRȚII FACERII24 / 2018Diac. Lect. Dr. Iosif STANCOVICI
Error (#32)
  • ISSN 2601-4726,
  • ISSN-L 2601-4718

Error (#32)

An internal server error occurred.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.